Projekty

Młode wrocławskie marki

Głównym celem projektu jest promowanie wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej postaw przedsiębiorczych poprzez ukazanie pozytywnych przykładów młodych osób odnoszących sukcesy w zakresie prowadzenia własnych firm. Podczas realizacji projektu powstało 5 filmów prezentujących młodych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że opowiedziane przez nich historie będą stanowiły wartościowy materiał dydaktyczny i posłużą jako inspiracja dla młodzieży do rozwijania własnego potencjału kreatywności i przedsiębiorczości. (Projekt realizowany w 2015 roku)

Cyfryzacja w Szkole Podstawowej nr 1

Fundacja Pro Mathematica kompleksowo wyposażyła pracownię informatyczną w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu, co więcej każda klasa została wyposażona w nowoczesną tablicę interaktywną wraz z projektorem multimedialnym. Zrealizowane przedsięwzięcie pokazało, że inwestowanie w pomoce dydaktyczne może przynieść wymierne korzyści zarówno uczniom, którzy chętniej będą przychodzić do szkoły i zgłaszać się do odpowiedzi, jak i nauczycielom, którzy wykorzystując nowoczesne technologie mogą prowadzić lekcje. (Projekt realizowany w 2015 roku)

Zajęcia z przedsiębiorczym Jankiem

W ramach Programu Edukacja Przedsiębiorczości, Gmina Wrocław nawiązała współpracę z Fundacją Pro Mathematica w celu popularyzowania postaw przedsiębiorczych i wiedzy ekonomicznej wśród uczniów 28 klas I-III z wrocławskich szkół podstawowych. W oparciu o scenariusz lekcyjny, stworzony na podstawie przedstawienia teatralnego pt. „Bajka o przedsiębiorczym Janku i jego niemądrych braciszkach”, przeprowadzono 2-godzinne warsztaty w Centrum Edukacyjnym dla każdej z 28 klas. (Projekt realizowany od 2015 roku do dziś)

Miejsce odkrywania talentów

Ośrodek Rozwoju Edukacji przyznał tytuł „Miejsca odkrywania talentów” Fundacji Pro Mathematica jako placówce, która podejmuje systemowe działania na rzecz zdolnych uczniów, i ma w tym zakresie konkretne osiągnięcia/dokonania w obszarze działalności pedagogicznej. W ramach otrzymania tego wyróżnienia, zobowiązaliśmy się przygotowywania i przeprowadzania działań w celu rozwoju uzdolnionych uczniów, a nasza organizacja została umieszczona na ogólnopolskiej mapie miejsc www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. (Projekt realizowany w 2015 roku)

Młody przedsiębiorca

To projekt skierowany do wszystkich wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Fundacja Pro Mathematica we współpracy z Gminą Wrocław realizowały bezpłatne warsztaty, podczas których młodzież dowiedziała się, czym są inkubatory przedsiębiorczości, poznawała wady i zalety prowadzenia innowacyjnego biznesu oraz jakie wyzwania stoją przed młodymi przedsiębiorcami. (Projekt realizowany od 2015 do dziś)

Wspólna edukacja

To projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Siechnice uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, podczas których zgłębiały tajniki nauk ścisłych, brały udział w ciekawych eksperymentach z zakresu fizyki i chemii oraz rozwijały wyobraźnię na zajęciach plastycznych. W ramach projektu Fundacja zapewniała opiekę specjalistyczną logopedy, psychologa oraz prowadziła konsultacje dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie. (Projekt realizowany w 2013 roku)

Szkoła w mieście

Założeniem projektu jest podniesienie jakości nauczania i wzbogacenie oferty edukacyjnej we wrocławskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywają się w różnych instytucjach na terenie miasta, m.in. w muzeach, teatrach oraz placówkach takich jak Centrum Edukacyjne we Wrocławskim Parku Technologicznym. W ramach „Szkoły w Mieście” Fundacja oferuje kilkadziesiąt warsztatów skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Centrum Edukacyjne. (Projekt realizowany od 2012 roku do dziś)

Program nauczania matematyki

Zespół Fundacji Pro Mathematica we współpracy z nauczycielami szkół podstawowych brał udział w opracowaniu nowatorskiego programu nauczania matematyki obejmującego tematy takie jak: „Figury i bryły”, „Kalendarz”, „Miary”, „ Ułamki”, „Ułamki i procenty”,„Zegary”. (Projekt realizowany w 2012 roku).

Eventy

Gry Robotów

Gry Robotów to cykl autorskich zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w wieku 10-12 lat z zakresu podstaw programowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Warsztaty pozwalają w ciekawy i interaktywny sposób przybliżyć podstawowe zagadnienia z języka programowania. Unikalna formuła zajęć umożliwia łatwe i przystępne przyswojenie wybranych elementów przedmiotów szkolnych, m.in. matematyki, przyrody czy języka angielskiego. Zajęcia stymulują uczniów do kreatywnego rozwiązywania zadań i problemów logicznych.

Konferencje dla Nauczycieli

Konferencje dla nauczyciel organizowane są przy współpracy z firmami proponującymi innowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania m.in. dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas spotkań konferencyjnych z gronem pedagogicznym prowadzimy warsztaty z zakresu podstaw programowania, dzięki którym nauczyciele na własnej skórze mogą poznać proste i intuicyjne narzędzia, wykorzystujące język programowania do nauczania m.in. matematyki, informatyki, języka angielskiego, a nawet języka polskiego.

Dolnośląski Festiwal Nauki

Jako Partner dla Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zrealizowaliśmy zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej z programistki i robotyki z wykorzystaniem języka programistycznego Scratch oraz robotów Sphero. Ponadto omówiono i zaprezentowano w praktyce pojęcia z zakresu informatyki, a także umożliwiono uczniom zaprogramowanie trasy poruszania się robotów wykorzystując ich wiedzę z obszaru geometrii.

Bieg Skrzata

W ramach imprezy „Biegaj z nami” współorganizowanej przy współpracy z Fundacją ProActive oraz Wrocławskim Parkiem Technologicznym organizujemy bieg dla dzieci przedszkolnych promujący zdrowy styl życia. Dla wszystkich uczestników biegu przewidziane są jak zwykle słodkie upominki a dla najlepszych zawodników nagrody. W trakcie całej imprezy przewidziane są dodatkowe atrakcje dla dzieci, m.in. malowanie twarzy, zajęcia plastyczne, konkurencje sportowe.

Ferie & Półkolonie

Dwa razy w roku na terenie Centrum Edukacyjnego organizujemy dla dzieci wypoczynek w postaci ferii w okresie zimowym oraz półkolonii podczas wakacji. Program zarówno ferii jak i półkolonii zawsze gwarantuje świetną zabawę, warsztaty z dziedzin nauk przyrodniczych, zajęcia sportowe, kulinarne oraz eksperymenty i możliwość poznania nowych innowacji w zakresie programowania. Ponadto wycieczki w inspirujące miejsca Wrocławia, doświadczona i kreatywna kadra pedagogiczna, smaczne posiłki oraz sprzyjające nauce i zabawie Centrum Edukacyjne sprawiają, że dzieci z pasją i zniecierpliwieniem wyczekują kolejnych turnusów.

Noc Laboratoriów

To wspaniała impreza organizowana przez wrocławskie firmy i organizacje, podczas której zapraszamy do zwiedzania przestrzeni, gdzie co dzień trwają pracę nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie technologii, chemii, biologii oraz innych obszarach nauki. Niesamowita gratka dla pasjonatów nauk przyrodniczych oraz spragnionych wrażeń poszukiwaczy tajników nauki.

Akademia wynalazców im. Roberta Bosha

Fundacja Pro Mathematica już kilkukrotnie obejmowała patronat nad programem edukacyjnym dla młodzieży gimnazjalnej „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”. To program w ramach którego prowadzone są kreatywne warsztaty przez studentów oraz wykładowców uczelni wyższych, które mają na celu zainspirowanie młodych uczniów do tworzenia pożytecznych wynalazków. Ponadto zainteresowani uczniowie przygotowują prototypy wynalazków, które będą miały zastosowanie w praktyce.

Destination Imagination

To największy na świecie program dla dzieci i młodzieży zorientowany na kreatywne rozwiązywanie problemów. W ramach tego wydarzenia prowadziliśmy warsztaty chemiczno-laboratoryjne jako Centrum Edukacyjne dla zagranicznych uczestników projektu. Niemniej jednak pod szyldem Przedszkola „Technoludek” wzięliśmy udział w Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination, gdzie m.in. przygotowywaliśmy kreatywne rozwiązania Wyzwań Drużynowego. Jako partner tego wydarzenia prezentowaliśmy na swoim stoisku ofertę Fundacji.

E(x)plory

To konkurs naukowy dla młodych talentów-pasjonatów, czyli osób w wieku 13-20 lat, realizowany przy współpracy z Fundacji Zaawansowanych Technologii . Konkurs E(x)plory to świat naukowych pasji, przełomowych badań oraz innowacyjnych rozwiązań, podczas którego wyłaniani są młodzi odkrywcy, liczący na pomoc w rozwoju ich naukowych przedsięwzięć. Program E(x)plory jest stale wspierany przez blisko 60 partnerów biznesowych, a liczba przyznawanych w konkursie nagród z roku na rok stale się powiększa, dając coraz większej rzeszy młodych naukowców szansę na prezentowanie i rozwijanie projektów, a także profesjonalizację prowadzonych badań i wprowadzanie wypracowanych w toku konkursu rozwiązań na rynek.

Inne działania

Fundacja Pro Mathematica jest także aktywnym uczestnikiem cyklicznych imprez dla dzieci organizowanych przez inne podmioty, m.in.: Wieczór marzeń- organizowany przez Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, Szkoła w formie oraz Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, których organizatorem jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.