Utworzeniu Centrum Edukacyjnego WPT (CEWPT) przyświecała idea wprowadzenia dzieci w świat nauk ścisłych i przyrodniczych poprzez interesującą formę zabawy i doświadczeń w ramach rozszerzenia i uzupełnienia zajęć w przedszkolach i szkołach.

Dobrze wyposażone laboratorium, autorskie programy dostosowane do wieku uczestników i nowoczesne pomoce naukowe sprawiły, że zajęcia pozalekcyjne dla dzieci młodzieży odwiedzającej Centrum stały się niezwykle atrakcyjne i wartościowe.

Oferta Centrum Edukacyjnego skupiona jest nie tylko wokół nauk ścisłych, ponieważ oprócz zajęć z dziedziny chemii, matematyki, fizyki czy przyrody, proponuje warsztaty z robotyki, kriogeniki, rzeczywistości wirtualnej, ekologii, genetyki, przedsiębiorczości czy designu.

Od 2012 roku Fundacja ProMathematica jest partnerem projektu Urzędu Miejskiego Wrocławia pt. „Szkoła w Mieście”. Oferowane przez Centrum Edukacyjne WPT warsztaty skierowane są do uczniów wszystkich szkół objętych wparciem projektu, aby przyczynić się do podniesienia jakości nauczania i wzbogacić standardową ofertę edukacyjną.

Oferta dla rodzica

Urodziny dla dzieci 6-12 lat

W ramach swoich działań Fundacja oferuje możliwość organizacji warsztatów urodzinowych dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Podczas zabawy urodzinowej dzieci wykonują eksperymenty dostosowane do wieku uczestników. Wulkany, slimy, masy plastyczne, sztuczny śnieg, malowanie na mleku i inne doświadczenia, prowadzone są przez animatorkę z wieloletnim doświadczeniem.

Oprócz strefy warsztatowej dysponujemy osobną salą przeznaczoną na poczęstunek dla dzieci.

Aby poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z animatorką - Michaliną Drygasiewicz.
608 026 416
m.drygasiewicz@gmail.com

Oferta dla nauczyciela

Drogi nauczycielu/nauczycielko!

Warsztaty Fundacji Pro Mathematica, to działania dobrane do wieku i potrzeb dzieci i młodzieży.

Znając wiek uczestników warsztatów, edukatorka dostosowuje język, którym się posługuje, zakres poruszanych zagadnień i wykorzystywanego podczas zajęć sprzętu.

Poniżej prezentujemy krótki opis zajęć, wprowadzający w tematy warsztatowe realizowane w naszym Centrum Edukacyjnym w ramach dwóch pracowni:
- Pracownia Laboratoryjna
- Pracownia Przedsiębiorczości.

Pracownia laboratoryjna

1

LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA

Warsztaty łączą zajęcia sensoplastyczne oraz pokaz eksperymentów, które wprowadzają przedszkolaki w świat chemii. Uczestnicy zostaną zapoznani z cieczą nienewtonowską, obejrzą emocjonujący wybuch wulkanu i aktywację lampy lawy, oraz sprawdzą jak napompować balon bez udziału naszych płuc.

60 min max. 25 osób dzieci: 4-6 lat 40 zł/os.
2

KOLOROWE LABORATORIUM

Zajęcia pełne kolorów, podczas których uczestnicy warsztatów stworzą malownicze abstrakcje na mleku. Drugim etapem kolorowej zabawy będzie ozdabianie gór stworzonych z pianki do golenia i wacików. Zastanowimy się, dlaczego barwniki spożywcze w kontakcie z różnymi produktami zmieniają swoje właściwości.

60 min max. 25 osób dzieci: 5-9 lat 40 zł/os.
3

LABORATORIUM NA WESOŁO

Podczas zajęć wykonany zostanie eksperyment podzielony na etapy. Każdy z uczestników stworzy "śnieg" z superabsorbentu, który z minuty na minutę nabierze objętości. Porozmawiamy o wyjątkowych cechach wykorzystanego materiału i swobodnie pobawimy się sztucznym śniegiem. W drugiej części zajęć, stworzymy kolorowe obrazy na superabsorbencie, wykorzystując sprzęt laboratoryjny i kolorowe barwniki.

60 min max. 25 osób dzieci: 6-10 lat 40 zł/os.
4

SZTUKA DO KUCHNI PUKA

Zajęcia łączą w sobie aktywności sensoryczno-plastyczne. Dzieci stworzą małe dzieła sztuki wykorzystując masę solną i różnego rodzaju ziarna. W drugiej części zajęć, uczestnicy warsztatu będą mogli namalować obrazy liśćmi czerwonej kapusty i obserwować jak ich obrazy zmieniają się w kontakcie z produktami o różnym pH.

60 min max. 25 osób dzieci: 5-7 lat 40 zł/os.
5

ABC SUCHEGO LODU

Na zajęciach dzieci poznają wyjątkową substancję jaką jest suchy lód. Dowiedzą się, czym różni się od zwykłego lodu, jakie ma zastosowanie, i jak to się dzieje, że choć wygląda jakby miał się stopić, to nie zostawia śladu po sobie.
Warsztaty podzielone są na dwie części:
- wybuchowy pokaz,
- warsztaty z wykorzystaniem suchego lodu i innych substancji.

60 min max. 25 osób dzieci: 6-12 lat 40 zł/os.

Pracownia przedsiębiorczości

1

KREATYWNY PRZEDSIĘBIORCA

Głównym celem zajęć jest pokazanie, jak duże znaczenie ma kreatywność i innowacyjność w procesie budowania własnej marki oraz pozycji na rynku pracy. Warsztaty dotyczą najważniejszych składowych biznes planu, takich jak: określenie produktu bądź usługi, dopasowanie grupy docelowej, przeprowadzenie badania rynku, dostosowywanie usług do potencjalnego klienta, definiowanie tożsamości marki oraz odpowiednim doborze formy reklamy. Uczestnicy warsztatu w oparciu o zdobytą wiedzę, będą mogli przedstawić własne pomysły na biznes, według omówionego w trakcie warsztatu schematu.

90 min max. 25 osób dzieci: 13-18 lat 60 zł/os.
2

KOMPETENCJE TWARDE I MIĘKKIE W BIZNESIE

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, czym są kompetencje miękkie i twarde oraz jak istotną rolę odgrywają na rynku pracy.
Podczas rozmowy podpartej prezentacją multimedialną odpowiemy na pytania:
- Po co nam wiedza o kompetencjach?
- O czym nam „mówią” poszczególne kompetencje?
- Jak zdobywać kompetencje w szkole i poza nią?
W części warsztatowej wspólnie ocenimy, które z kompetencji miękkich są istotą przedsiębiorczości, a następnie na podstawie przykładów z zakresu stanowisk pracy dopasujemy pożądane na dane stanowisko kompetencje.
Zwieńczeniem zajęć będzie ocena własnych kompetencji miękkich przez uczestników. Oceny tej dokonają wykonując kompleksowy, sformułowany w przystępny i atrakcyjny sposób test kompetencji.

60 min max. 25 osób dzieci: 13-18 lat 40 zł/os.